Fagdag 2019: Hjernen og traumer

Arrangementsinformasjon

LMSO arrangerer fagdag med tema «Hjernen og traumer»!

Fagdagen holdes fredag 18.oktober fra kl. 09.00 – 15.00 på Litteraturhuset i Oslo.

Da fagdagen arrangeres på lavbudsjett, er ikke mat inkludert i inngangsbilletten. Det er imidlertid flere butikker tilgjengelig i nærområdet og kafé i samme bygg som arrangementet.

Vil du ha billett til medlemspris? Meld deg inn i LMSO!

Les vår artikkel om fagdagen: https://lmso.no/fagdag-2019-hjernen-og-traumer/
Her finner du mer info om temaet og målet med fagdagen, intervju med prosjektgruppa bak fadgdagen, mer info om foredragsholderne, video med mer.

Vold og overgrep er et stort problem for folkehelsen og et aktivt diskusjonstema i offentligheten. Vårt formål med fagdagen er å bidra til folkeopplysning. Vi vil forklare og tydeliggjøre vanlige reaksjonsmønstre etter overgrep, samt tilby verktøy som fagfolk, pårørende m.fl. kan bruke for å bedre møte og hjelpe utsatte.

Vi har fått flere fremstående foredragsholdere til å komme til fagdagen:

• Dag Ø. Nordanger, psykologspesialist ved RVTS vest og professor ved OsloMet.
Han er forfatter av boken «Utviklingstraumer» og har som forsker og formidler vært sentral for fagutviklingen i Norge rundt traumebevisste omsorg for barn og unge.

• Helene Flood Aakvaag, psykolog med doktorgrad i psykologi fra universitetet i Oslo.
Hun er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, har skrevet en rekke fagartikler om vold, overgrep og traumer, og holder også foredrag om temaet.

• Vi er også svært glade for å kunne presentere tre erfaringsformidlere som kan aktualisere denne kunnskapen og vise på hvilken måte den har vært virksom i deres egne liv. Erfaringsformidlerne er Svein Schøgren, Siri Kristine Engstad og Liv B Fevang. De vil presenteres nærmere etter hvert som fagdagen nærmer seg.

Mer informasjon om arrangementet, påmelding og program kommer fortløpende både i dette arrangementet og i kalenderoppføringen på nettsiden vår: https://lmso.no/arrangement/lmso-fagdag-2019-hjernen-og-traumer/

Meld deg gjerne på LMSO sitt nyhetsbrev for å være sikker på å få med deg nyheter: http://lmso.no/nyhetsbrev/

Følg gjerne LMSO på sosiale medier:
Twitter: https://twitter.com/LMSONorge
Instagram: https://www.instagram.com/lmso_norge/
Facebook: https://www.facebook.com/pg/Landsforeningenmotseksuelleovergrep/

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Ansvarsfraskrivelse

Fagdagens tema kan oppleves triggende for utsatte. LMSO har liten mulighet til å ivareta den enkelte dersom det skulle være behov for dette, og oppfordrer hver deltager til å ta hensyn til sitt eget toleransenivå dersom de velger å delta på fagdagen. Større og mindre endringer i programmet kan forekomme. Billett til fagdagen inkluderer ikke mat.